Τόμος 47, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θεμελιώδη ρόλο των νοσηλευτικών θεωριών στην αποσαφήνιση της επιστημονικής ταυτότητας της νοσηλευτικής επιστήμης και ..
Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του πό νου είναι τόσο παλιές όσο και ο άνθρωπος. Στη διαδρομή της ιστορίας, καθορίστηκαν από ..
Οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν πολυ-λειτουργικά τμήματα των νοσοκομείων, πλαισιωμένα όχι μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και από ..
Η επαγγελματική έκθεση του προσωπικού των χειρουργείων στους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση προβλημάτων υγείας. Σήμερα, ..
Τα διαβητικά έλκη των ποδιών αποτελούν συχνή επιπλοκή των διαβητικών ασθενών, καθώς εμφανίζονται στο 3–8% των ασθενών αυτών. Περίπου ..
Το παρόν άρθρο αποσκοπεί, μέσα από το σύνολο των επιστημονικών πληροφοριών που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία, να παρουσιάσει τα ..