Τόμος 55, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η Ανακουφιστική Φροντίδα (ΑΦ), η οποία λανθασμένα γίνεται αντιληπτή ως η φροντίδα στο τέλος της ζωής, παρέχεται σε ασθενείς με ..
Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, βιώνουν συχνά επεισόδια βίας, τόσο από τους προσερχόμενους ασθενείς, όσο και από ..
Η έρευνα στα ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα είναι πρωτοποριακή και αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στην ιατρική επιστήμη. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο ..
Τα βαρέως πάσχοντα παιδιά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, υπόκεινται σε επώδυνες νοσηλευτικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και η ..