Τόμος 49, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Έχουν περάσει 100 χρόνια από το θάνατο της Florence Nightingale και λίγες ημέρες πριν από τη συγγραφή του παρόντος ..
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου ήταν η παρουσίαση, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ορισμένων προβληματισμών σχετικά με την αγωγή υγείας ..
Οι συστηματικές ανασκοπήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία αντικειμενικής προσέγγισης της βιβλιογραφίας, της σύνθεσης και της κριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των ..
Η εργασία με εναλλασσόμενο κυκλικό ωράριο αποτελεί μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για το νοσηλευτικό επάγγελμα, αφού η παροχή φροντίδας πρέπει ..
Στη σύγχρονη κοινωνία, θα μπορούσε να αποτελεί πεδίο διαφωνίας το γεγονός ότι στην καθημερινότητα είναι συνηθισμένα φαινόμενα η βία ..
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι ένα συχνό πρόβλημα, με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν ..