Τόμος 52, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Επτά Οκτωβρίου 2013 γράφτηκε ένα τέλος, η αυλαία έπεσε, το νήμα της ζωής μιας πραγματικής κυρίας κόπηκε. Αναπάντεχη η ..
Η φροντίδα του αρρώστου η οποία αποτελεί τον πυρήνα και την καρδιά της Νοσηλευτικής, περιλαμβάνει διάφορα στάδια-τομείς. Το πρώτο ..
Ο αριθμός των ασθενών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) παγκοσμίως αυξάνεται συνεχώς και η τάση αυτή δεν ..
Η πρώτη αναφορά της περιγραφής του Συνδρόμου της «Επαγγελματικής Εξουθένωσης» έγινε από τον Freudenberger (1974), ο οποίος κατέγραψε τα ..
Η κατανομή φροντίδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα φροντίδας. Σκοπός: ..
Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ΟΗΑ) είναι μια επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Tο σύστημα ανακυκλούμενης μοριακής προσρόφησης ..