Τόμος 50, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σημειώθηκε αλματώδης αύξηση των ευρημάτων από τη νοσηλευτική έρευνα τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, ..
Σήμερα, πολλές εταιρείες Βιοτεχνολογίας δραστηριοποιούνται στη γενετική έρευνα. Παράλληλα, προσπαθούν να κατοχυρώσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους μέσω διπλωμάτων ..
Η διαχείριση αλλαγών είναι μια σημαντική πρόκληση για τις μονάδες υγείας και απαιτεί ικανότητες και ετοιμότητα από τη διοίκησή ..
Η αναζήτηση βοήθειας είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έγκαιρη παρέμβαση στις ψυχικές διαταραχές υπογραμμίζει τη ..
Το παθητικό κάπνισμα (ΠΚ) οδηγεί σε αυξανόμενη συχνότητα καρδιαγγειακών παθήσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου τουλάχιστον κατά 20%. Μελέτες ..