Τόμος 55, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), βασίζεται στην κατανόηση, στον σεβασμό και στην ολιστική διαχείριση ..
Τα παιδιά με κυστική ίνωση έχουν ανάγκη ολιστικής προσέγγισης από εξειδικευμένους παιδιατρικούς νοσηλευτές που συμμετέχουν ενεργά στον συντονισμό της φροντίδας των ..
Κατά τη διάρκεια της φροντίδας ασθενών με AIDS, οι επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα το νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν να αντιμετωπίσουν τον ..