Τόμος 56, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η διαδικασία της μετάβασης από τον ακαδημαϊκό στον κλινικό χώρο αποτελεί μια σημαντική, δύσκολη αλλά και ιδιαίτερα στρεσογόνα περίοδο για ..
Η αποτελεσματικότητα της κλοζαπίνης στη θεραπεία της ανθεκτικής σχιζοφρένειας συγκριτικά με άλλους αντιψυχωτικούς παράγοντες είναι τεκμηριωμένη. Η διαχείριση των ..
Η ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο για τη νόσο τους και τις θεραπευτικές επιλογές αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, τις τελευταίες δεκαετίες. ..
Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον και επηρεάζει ..
Το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο έχει ως χαρακτηριστικό του την υπερβολική χρήση και την εξαρτημένη συμπεριφορά από το διαδίκτυο, ..