Τόμος 50, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Oι λέξεις που χρησιμοποιούμε σχηματίζουν έννοιες στους συνομιλητές μας, σε κοινωνικές και επαγγελματικές καταστάσεις και είναι σημαντικό να επιλέγουμε ..
Η χρονοθεραπεία είναι μια μέθοδος χορήγησης φαρμάκων με συγκεκριμένους συνδυασμούς και ώρες χορήγησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο ..
Η γενετική συμβουλευτική θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες των γενετικών υπηρεσιών, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα προβλήματα που ..
Η κλινική επίβλεψη ορίζεται ως μια επίσημη διαδικασία επαγγελματικής υποστήριξης και εκμάθησης που επιτρέπει στους νοσηλευτές να αναπτύξουν τη ..
Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η οποία προκαλεί επανειλημμένα επεισόδια δύσπνοιας, συριγμού και βήχα. Ποσοστό ..