Τόμος 54, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Το ερώτημα αν οι κατακλίσεις μπορούν να προληφθούν, παραμένει αναπάντητο. Όταν λαμβάνονται επιθετικά μέτρα πρόληψης, παρατηρείται ότι η επίπτωση ..
Η υγεία είναι μια πολυσύνθετη έννοια. Επηρεάζεται από τις επιστημονικές εξελίξεις, από παθοφυσιολογικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, που συντελούν στην ..
Το βρογχικό άσθμα είναι η συχνότερη χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας. Η αιτιοπαθογένειά του στα παιδιά δεν είναι εξακριβωμένη, ..
Η σταθερή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν και πεθαίνουν με άνοια, σε συνδυασμό με την πρόσφατη έμφαση ..