Τόμος 58, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η προσπάθεια λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ως αυτοτελές τμήμα μέσα στο νοσοκομείο με παροχή ποιοτικών υπηρεσιών δίνει έμφαση ..
Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με σκοπό τη δημιουργία εξατομικευμένων θεραπειών, συνεχώς ελλοχεύει το ζήτημα της ..