Τόμος 61, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
 Η υποθρεψία είναι μία διατροφική διαταραχή που απαντάται ευρέως σε ασθενείς με καρκίνο, με περισσότερους από τους μισούς να ..
Εισαγωγή: Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα εξαιτίας της αυξημένης επίπτωσης της στεφανιαίας  νόσου έχει αυξηθεί τις ..
Εισαγωγή: Η εμφάνιση μολυσματικών ιογενών νοσημάτων, όπως η πανδημία Covid-19, συχνά επηρεάζουν την ψυχική υγεία των πληθυσμιακών ομάδων. Σκοπός: Σκοπός ..
Εισαγωγή: Ο τομέας της υγειονομικής  περίθαλψης καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αυξημένη ζήτηση ..