Τόμος 51, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η ηλικία συνταξιοδότησης, που σήμερα συμπίπτει με το 65ο έτος της ηλικίας, σηματοδοτεί τη μετάβαση στην τρίτη ηλικία. Οι ..
Η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας και η σημαντική βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στις μονάδες εντατικής νοσηλείας προώρων νεογνών ..
Οι ιντερλευκίνες (ILs) ασκούν πλειοτροπική δράση σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, ενώ έχουν συσχετιστεί με μεταβολές στη συναισθηματική κατάσταση ..
H ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια δερματική νόσος της παιδικής ηλικίας. Η μη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή σχετίζεται με ..
Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του ποσοστού επιβίωσης ..