Τόμος 57, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Σήμερα ο ρόλος των νοσηλευτών στην προνοσοκομειακή και μετανοσοκομειακή παρακολούθηση των ασθενών αναγνωρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικός και η συμβολή της ..
Οι εργαζόμενοι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν, όπως ποτέ άλλοτε, μετασχηματισμούς στις εργασιακές οργανωτικές δομές, διαδικασίες και συνθήκες, οι οποίες επιδρούν στην ..
Η συχνότητα της κατάθλιψης εμφανίζεται αυξημένη στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις. Η ρευματική νόσος ακολουθεί συνήθως μια οδυνηρή, μακροχρόνια και ..
Το θέμα της σεξουαλικότητας στους ηλικιωμένους σε γενικές γραμμές είτε αγνοείτο από την κοινωνία είτε αντιμετωπιζόταν με δυσπιστία και χλευασμό. ..
Η κουλτούρα ασφαλείας αφορά στις απόψεις των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν μέσα στην υγειονομική ..
Η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής παρέχει τη δυνατότητα πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας του ασθενούς πριν την επέμβαση και κατά τη διάρκεια ..