Τόμος 58, Τεύχος 5

Απεικόνιση:
Οι ασθενείς με κατάγματα ευθραυστότητας είναι οι συνηθέστερα νοσηλευόμενοι ασθενείς με ορθοπαιδικό τραύμα, που απαντώνται σε μεγάλους αριθμούς σε ..