Τόμος 49, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση της ανθρώπινης γονιμότητας. Στην ελληνική επικράτεια, το 17% των ζευγαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα ..
Η ενδομήτρια ανάπτυξη του εμβρύου καθορίζεται από ένα πλήθος παραγόντων ενώ η παρακολούθηση της εξέλιξης της κύησης είναι αναγκαία ..
Η μέτρηση του φόρτου της νοσηλευτικής εργασίας (ΦΝΕ) και η συσχέτισή του με τη θνησιμότητα συμβάλλει στην κατανόηση της ..
Η εκτίμηση των αναγκών των ασθενών με καρκίνο από τους επαγγελματίες υγείας δεν έχει πλήρως ενσωματωθεί ως μέρος της ..
Διεθνώς, η χρήση βιντεοταινίας στην εκπαίδευση ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα έχει αξιολογηθεί ως αποτελεσματική. Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ..
Σκοπός: Εκτίμηση του επιπολασμού της λοίμωξης των ανθρώπινων θηλωμάτων σε δείγμα Ελληνίδων γυναικών, οι οποίες παρακολουθούνταν σε τακτικά εξωτερικά ..