Τόμος 51, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η Νοσηλευτική, περισσότερο από ποτέ κλυδωνίζεται μέσα σε ένα σύστημα υγείας που υπόκειται σε δραστικές αλλαγές, με στόχο τη ..
Από τον ψυχιατρικό χώρο, λίγες είναι οι έρευνες οι οποίες αξιολογούν παρεμβάσεις νοσηλευτών βασιζόμενες σε ποιοτικά δεδομένα. Η δυσκολία ..
Το δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς κατοχυρώνεται στην ελληνική νομοθεσία τόσο στο ν. 2071/1992 όσο και στη Διεθνή Σύμβαση του ..
Η πιθανότητα συνέργειας των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας στον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα κατά ..