Τόμος 54, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Οι νοσηλευόμενοι παιδιατρικοί ασθενείς βιώνουν έντονα την εμπειρία του πόνου λόγω των συχνών επώδυνων παρεμβάσεων που επιβάλλει η θεραπεία ..
Κατά την πορεία των πασχόντων με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ ή AIDS) παρατηρούνται ποικίλες ψυχικές αντιδράσεις που υποδεικνύουν ..
Το κάπνισμα αποτελεί μια εθιστική συνήθεια που συχνά αρχίζει από την παιδική και την εφηβική ηλικία, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις ..
Οι επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στην υγεία των παιδιών έχουν τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες καθώς συνδέονται με την εμφάνιση ..