Τόμος 51, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η Νοσηλευτική είναι επιστήμη υγείας, αναπόσπαστο τμήμα του υγειονομικού συστήματος. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. ..
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) θέτουν ως προτεραιότητά της την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ..
O πόνος αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία προσέλευσης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για το 78% των ασθενών. Η ανακούφισή ..
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια σημαντική αιτία θανάτου που απειλεί την υγεία και έχει ως συνέπεια την εξάρτηση ..
Ο διαβήτης τύπου 1 είναι η συχνότερη χρόνια ενδοκρινοπάθεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Η χρονιότητα της νόσου ..
Η νοσηλευτική εκπαίδευση, διεθνώς, περιλαμβάνει την παροχή βασικής και εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας με σκοπό να προετοιμάσει τους νοσηλευτές έτσι ..