Παιδικό Βρογχικό Άσθμα. Νεότερα Δεδομένα Νοσηλευτικής Φροντίδας και Αποκατάστασης στην Κοινότητα

Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η οποία προκαλεί επανειλημμένα επεισόδια δύσπνοιας, συριγμού και βήχα. Ποσοστό 10% περίπου των παιδιών υποφέρουν από άσθμα, οι παροξυσμοί του οποίου μπορεί να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους. Σκοπός: Καταγραφή του ρόλου του νοσηλευτή στη σύγχρονη αντιμετώπιση του παιδικού βρογχικού άσθματος στην κοινότητα. Υλικό και Μέθοδος: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2010-1.2.2011, με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων PubΜed/Medline. Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “nurse”, “paediatric bronchial asthma”, “family”, “care”, “parents”. Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι γονείς δε διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να αναγνωρίσουν την έναρξη μιας κρίσης άσθματος και το εκλυτικό της αίτιο, ενώ δεν μπορούν να εκτιμήσουν ορθά τη σοβαρότητά της. Πολλοί επαγγελματίες υγείας δεν αξιολογούν σωστά τη βαρύτητα των κρίσεων, η οποία συχνά υποεκτιμάται. Η σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων των νεφελοποιητών και των λοιπών συσκευών σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των αλλεργιογόνων από το περιβάλλον του παιδιού και την εκπαίδευση της οικογένειας είναι οι θεμέλιοι λίθοι της φροντίδας του παιδιού με άσθμα. Οι φραγμοί στην αποτελεσματική φροντίδα του παιδικού βρογχικού άσθματος περιλαμβάνουν την επιμονή των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαφορές, αλλά και τις διαφορές στην ποιότητα της φροντίδας που προσφέρεται από τους επαγγελματίες υγείας. Συμπεράσματα: Το βρογχικό άσθμα αποτελεί συχνό και σοβαρό πρόβλημα υγείας στην παιδική ηλικία. Οι παρεμβάσεις στην κοινότητα και η εκπαίδευση της οικογένειας ειδικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του άσθματος.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 3
Hits: 619 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2011
Συγγραφείς: Μαρία Μπατσολάκη , Χρήστος Μαρνέρας