Αξιολόγηση Βασικών Γνώσεων Διατροφής σε Ειδικευόμενους Ιατρούς και Νοσηλευτές ενός Επαρχιακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου − Επαγγελματίες Υγείας και Διατροφή

Οι επαγγελματίες υγείας συχνά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα ασθενών σχετικά με τη διατροφή και να δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Σκοπός: Η αξιολόγηση των βασικών διατροφικών γνώσεων ειδικευομένων ιατρών και νοσηλευτών σε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιφέρειας. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 101 άτομα, 35 ειδικευόμενοι ιατροί και 66 νοσηλευτές. Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο με 5 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία x2. Η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε ως p=0,05. Αποτελέσματα: Η πλειονότητα των ιατρών και των νοσηλευτών δε γνώριζε τα διατροφικά συστατικά που αυξάνουν τα τριγλυκερίδια του αίματος. Το 69,7% των νοσηλευτών γνώριζε με στατιστικά σημαντική διαφορά από τους ιατρούς (57,1%) το βασικό συστατικό του ελαιολάδου (p=0,016), ενώ το 60,0% των ιατρών σε σχέση με το 13,6% των νοσηλευτών γνώριζε με στατιστικά σημαντική διαφορά την επίδραση της κατανάλωσης δύο αβγών ημερησίως στα επίπεδα χοληστερόλης αίματος (p<0,001). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με την ηλικία των επαγγελματιών υγείας, το φύλο ή τον τομέα εργασίας. Συμπεράσματα: Οι διατροφικές γνώσεις των ειδικευομένων ιατρών και των νοσηλευτών ελέγχονται για την ακρίβειά τους, καθώς παρατηρούνται ελλείμματα σε βασικά διατροφικά ζητήματα.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Hits: 403 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2011
Συγγραφείς: Ευαγγελία Χαρίση , Ιωάννης Γκέτσιος , Μαρία Λαμπαδιάρη