Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης των Επιπτώσεων του Κυκλικού Ωραρίου “Standard of Shiftwork Index” σε Ελληνικό Πληθυσμό (2)

Aim: To estimate the validity and reliability of the Greek version of the Standard of Shiftwork Index (SSI) in a sample of Greek hospital nurses and paramedical staff. Method: With the permission of the authors of SSI, translation into Greek and back translation were made, and the final version was evaluated and approved by experts. A cross sectional study was conducted using the scales of SSI as dependent variables and demographic factors and working shifts as independent variables. The questionnaire was completed by hospital nursing and paramedical staff working in two modes: (a) An irregular shift system, including night shifts, and (b) permanent morning shifts. The study was conducted between November 2006 and November 2007 in three general hospitals in Athens, with a sample of 365 subjects. Results: The questionnaire had acceptable internal consistency with Cronbach’s α coefficients ranging from 0.72 to 0.94, depending on the scale. Convergent validity of the SSI scales was confirmed by the strong correlations found between the scales. The personnel working rotating shifts had a higher score in the chronic fatigue and the languidity scales and a lower score in the scale that measures the amount of free time the rotating shift system leaves compared with the permanent morning shift. Conclusions: The SSI could be an important tool in the investigation of problems associated with shift-working in Greece. It could be used for different occupational groups to provide information directed at better understanding of the advantages and disadvantages of the features of shift-working systems and their role in the general health and well-being of shift-workers.

Category: Volume 50, N 4
Hits: 607 Hits
Created Date: 15-12-2011
Authors: Anna Korombeli , Chrysoula Lemonidou , Emmanouil Velonakis , Panagiota Sourtzi