Ο βρεφονηπιακός σταθμός ως κέντρο αγωγής και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Η πρώτη παιδική ηλικία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η ανθρώπινη κοινωνία. Η δημιουργία των βρεφονηπιακών σταθμών ανταποκρίνεται στις ανάγκες αγωγής και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας και προκύπτει από πρακτικούς λόγους, όπως είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζoμένων μητέρων, η άνοδος του κόστους ζωής, η αλλαγή του ρόλου της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, οι μεταβολές στη δομή της οικογένειας κ.ά. Ο σκοπός του βρεφονηπιακού σταθμού είναι κοινωνικός και ψυχοπαιδαγωγικός. Οι παρεμβάσεις σχετίζονται με την υγεία, την προαγωγή της υγείας, την αγωγή, την κοινωνικοποίηση και την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας. Η διεπιστημονική ομάδα περιλαμβάνει επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτή του βρεφονηπιοκόμου, του νηπιαγωγού, της μαίας, του νοσηλευτή, του παιδιάτρου, του ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού, καθώς και των ειδικευμένων επαγγελματιών ψυχαγωγίας. Οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς περιλαμβάνουν την αγωγή γενικά και την αγωγή υγείας ειδικότερα, την πρόληψη και την προστασία των παιδιών από κινδύνους, τη σύνδεση και συνεργασία με την οικογένεια και την κοινότητα και την εξασφάλιση σωστής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των βρεφών και των νηπίων της πρώτης νηπιακής ηλικίας. Σημαντική δραστηριότητα αποτελεί επίσης η δραστηριοποίησή τους στην έρευνα. Η διεπιστημονική ομάδα εμπλουτίζεται με την παρουσία σε αυτή του νοσηλευτή, ο οποίος μεριμνά και εξασφαλίζει τόσο στα βρέφη-νήπια όσο και στις οικογένειες και το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού συνθήκες ασφάλειας για την υγεία και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 682 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Παναγιώτα Μπέλλου-Μυλωνά , Τρυφαίνη Σιδηροπούλου