Φροντίδα, ο αυτοσκοπός της νοσηλευτικής επιστήμης

Η φροντίδα αποτελεί την πεμπτουσία της Νοσηλευτικής Επιστήμης και κατά τη Bjorn «φτάσαμε στους καιρούς μας όπου έχει αναγνωριστεί ως επιστήμη». Η νοσηλευτική φροντίδα ορίζεται ως τη σκόπιμη ανθρώπινη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση του νοσηλευτή ο οποίος κατέχοντας ένα επαρκές επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων δύναται να υποστηρίζει την ακεραιότητα του φροντιζομένου ατόμου που είναι στην ευθύνη του. Σε άλλη περίπτωση αναφέρεται ως τη δέσμευση του νοσηλευτή ο οποίος με τα στοιχεία του σεβασμού, του ενδιαφέροντος για ξεχωριστή ανθρωπιά, της προθυμίας του, επικυρώνει την ατομικότητα του κάθε φροντιζομένου.3 Στη σχέση της φροντίδας ο νοσηλευτής ως άτομο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ένα άλλο άτομο, με την έννοια της θεραπευτικής σχέσης. Η δυνατότητα της φροντίδας αναπτύσσεται από τη φυσική ροπή βοήθειας προς τους ευρισκόμενους σε κατάσταση ανάγκης. Οι γνώσεις του αναφορικά με τη φροντίδα αποτελούν μέρος της νοσηλευτικής δεοντολογίας, της ηθικής, του σεβασμού στον ίδιο του τον εαυτό και τους άλλους.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Hits: 633 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2006
Συγγραφείς: Ελισάβετ Χαραλαμπίδου