Κτιριακός σχεδιασμός νοσοκομείων -συμβολήτων νοσηλευτών

Σε μια κοινωνία εξελισσόμενου τεχνολογικού πολιτισμού όπως είναι η σημερινή, είναι φυσικό να σημειώνονται συχνές μεταβολές σε κάθε επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων και ειδικότερα στα νοσοκομεία, το έργο του σχεδιασμού είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Ο σχεδιασμός Νοσοκομείου ή Νοσηλευτικού Τμήματος, συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της λειτουργίας του. Η λειτουργία έχει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό, αλλά ανάλογη είναι και η επίδραση του σχεδιασμού στη λειτουργία του. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των Νοσοκομείων είναι να προβλέπονται οι μελλοντικές ιατρικές και νοσηλευτικές ανάγκες των ασθενών. Οι προβλέψεις αυτές απαιτούν επιβεβαίωση και επαλήθευση και μπορεί να γίνουν από εκείνους που έχουν ειδικές γνώσεις και εργάζονται μέσα στο χώρο του Νοσοκομείου. Όλα τα μέλη της υγειονομικής ομάδας μπορούν να συμβάλλουν, επειδή γνωρίζουν τις ανάγκες της καθημερινής εργασίας και τον τρόπο εκτέλεσης αυτής. Ο ρόλος των Νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα κεντρικός. Σε σχέση με τα άλλα μέλη της υγειονομικής ομάδας ενός Νοσοκομείου, οι Νοσηλευτές εργάζονται περισσότερο χρόνο και έχουν διαρκή επικοινωνία με τον άρρωστο, ενώ συγχρόνως είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση, προπαρασκευή και εφαρμογή των νοσηλευτικών διαδικασιών στο νοσηλευτικό σύστημα. Γι΄ αυτό έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στον κτιριακό σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας. Η μεγαλύτερη προσφορά των Νοσηλευτών έγκειται στον καθορισμό και την ανάλυση των νοσηλευτικών εργασιών που διεξάγονται σε κάθε δωμάτιο ή χώρο του Νοσοκομείου.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 713 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Ασπασία Παπαδαντωνάκη