Η παροχή ιατρο-νοσηλευτικής φροντίδας στα Ασκληπιεία της αρχαίας Ελλάδας

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγραφεί με όσο το δυνατόν ακριβέστερο τρόπο, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας των Ασκληπιείων στην Αρχαία Eλλάδα, δίνοντας έμφαση στην παροχή ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης και ιδιαίτερα στο σύνολο εκείνων των πράξεων που σήμερα ορίζονται ως νοσηλευτικές πράξεις. Στην ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής τα Ασκληπιεία κατέχουν σπουδαίο ρόλο και ήταν χώροι στους οποίους συνέρεε πλήθος πιστών για να τιμήσει το θεό Ασκληπιo, αλλά και για να θεραπευτεί. Στο άρθρο αυτό παρατίθεται εισαγωγικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των Ασκληπιείων της αρχαιότητας, στη δομή τους και στον τρόπο παροχής ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Ακολουθούν οι ενότητες που αναδεικνύουν τις ιατρονοσηλευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της γενικής, προπαρασκευαστικής και ειδικής για κάθε νόσο θεραπείας. Τέλος, γίνεται συγκριτική αναφορά της ιερατικής Ιατρικής που ασκείτο στα Ασκληπιεία και της ορθολογικής Ιπποκράτειας Ιατρικής.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 686 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Αντώνης Χατζηνικολάου , Νεκταρία Σκανδαλάκη