Αιτίες και επιδημιολογία του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου

Στo παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των αιτιών και της επιδημιολογίας του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (ΑΚΘ). Οι πληθυσμοί που υφίστανται ΑΚΘ είναι δύσκολο να αναγνωριστούν, εξαιτίας του διαφορετικού επιπολασμού της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) στις διάφορες φυλετικές υποομάδες, ενώ επιδημιολογικές αναλύσεις έχουν καταδείξει ότι ο κίνδυνος για ΑΚΘ είναι ιδιαίτερα αυξημένος συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Η ηλικία, η κληρονομικότητα, το φύλο και η φυλή είναι παράγοντες που, από μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με τον ΑΚΘ. Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν και η επίδρασή τους φαίνεται να είναι αθροιστική. Το κάπνισμα και η παχυσαρκία είναι ισχυροί παράγοντες κινδύνου για τη ΣΝ και κατά συνέπεια για τον ΑΚΘ. Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι σε επιδημιολογικά μελετημένους πληθυσμούς η κύρια αιτία ΑΚΘ στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι η ΣΝ, το παθοφυσιολογικό του υπόστρωμα αποτελεί η κοιλιακή μαρμαρυγή, ενώ η γενετική προδιάθεση φαίνεται να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 833 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Δημήτριος Μπαρουξής , Θεόδωρος Ξανθός