Υγεία και ασθένεια Δύο αντίρροπες δυνάμεις εξισορρόπησης της ανθρώπινης υπόστασης Η Ορθόδοξη Χριστιανική προσέγγιση

Το συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζει την ορθόδοξη χριστιανική προσέγγιση και έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις θετικές πνευματικές δυνάμεις που ελευθερώνονται, όταν η αδυναμία της ασθένειας και του πόνου εισβάλλει στην ανθρώπινη φύση. Εισαγωγικά αναφέρεται ότι η υγεία και η ασθένεια αποτελούν δύο διαφορετικές όψεις της ζωής, όπως η μέρα και η νύχτα. Κατά τον ίδιο τρόπο, η υγεία και η ασθένεια είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις, που εξισορροπούν τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ολότητα. Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: (α) Η επίγνωση της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου αποτελεί πηγή της υπαρξιακής του αναζήτησης. (β) Ο πόνος της ασθένειας είναι το κέντρο βάρους εξισορρόπησης των δύο αντίρροπων δυνάμεων της ανθρώπινης φύσης: της υλικής δύναμης και της πνευματικής. (γ) Ο πόνος είναι μεθόριος ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα και ενώνει τη συνείδηση με την αιωνιότητα. (δ) Η ασθένεια, ως βιωματική κατάσταση εγκατάλειψης και σωματικής αδυναμίας, οδηγεί τον άνθρωπο σε αναθεώρηση της προσωπικής του φιλοσοφίας. (ε) Η ασθένεια και ο πόνος δημιουργούν στην ψυχή του ανθρώπου έναν ευρύ χώρο αποδοχής, για να δράσει το θεραπευτικό άγγιγμα της θείας δυνάμεως διά της προσευχής. (στ) Το νοσηλευτικό σθένος, που στηρίζεται στην υπομονή, την αγάπη και την κατανόηση, αντιρροπεί την αδυναμία της ανθρώπινης ασθένειας.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 514 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Φρειδερίκη Κυρίτση