Κοινωνική επαναπροσαρμογή Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων χρόνιων ψυχωσικών ασθενών

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο επιστημονικών πληροφοριών που αντλήθηκαν από την πλούσια βιβλιογραφία, να αναδείξει τις παραμέτρους που αφορούν στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων σε χρόνιους ψυχικά ασθενείς. Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων κοινωνικής επαναπροσαρμογής, μια κίνηση που έχει αναπτυχθεί στο χώρο της ψυχικής υγείας, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα σύνολο μεθόδων κοινωνικής επαναπροσαρμογής, που με άμεση και ενεργητική εκπαίδευση στοχεύει στην αναστολή της χρονιοποίησης του ασθενούς, στη μείωση ή εξάλειψη των εκδηλώσεων ιδρυματισμού και στην προαγωγή της ικανότητάς του για αυτόνομη ζωή. Είναι μια διαδικασία που προσομοιάζει στη νοσηλευτική διεργασία και τα στάδιά της. Γίνεται λοιπόν εκτενής αναφορά στην εκτίμηση προβλημάτων των χρόνιων ψυχωσικών ασθενών, στους σκοπούς αυτής, καθώς και στις κοινωνικές δεξιότητες που θα πρέπει να εκτιμηθούν. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις μεθόδους εκτίμησης (συνέντευξη, παρατήρηση φυσικού περιβάλλοντος, μετρήσεις από αυτοπαρατήρηση, εκτίμηση με τη χρήση «παιξίματος» ρόλου) και στις μεθόδους εκπαίδευσης (καθοδήγηση, επίδειξη μοντέλου, παίξιμο ρόλου, ενίσχυση). Ο σχεδιασμός προγραμμάτων περιλαμβάνει την ομαδική και την ατομική εκπαίδευση, τα είδη προγραμμάτων (εξατομικευμένα-τυποποιημένα), το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη διάρκεια, τον αριθμό και τη συχνότητα των συνεδριών και η μελέτη ολοκληρώνεται με την προετοιμασία και το χειρισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 440 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Κουκουρίκος , Ελένη Τσορματζούδη , Αννέτα Τζογάνη