Τόμος 50, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε παιδιά αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση διαφόρων παιδιατρικών νόσων. Σκοπός: Η διερεύνηση ..
Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν χρόνιες νοσολογικές οντότητες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων ..
Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) απαρτίζεται από μια πλειάδα διαταραχών, γνωστές για την αθηρογόνο δράση τους. Η παρουσία ΜΣ αυξάνει ..