Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία:
As preventive measures have been applied by authorities to reduce exposure to, and the spread of, COVID-19 pandemic, it ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 3
Καθώς οι αρχές εφάρμοσαν νέα μέτρα δημόσιας υγείας για τη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, θα ήταν εξαιρετικά ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Εισαγωγή: Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί, καλούμενοι  να ανταποκριθούν με επάρκεια στις ιδιαίτερες ανάγκες του πολιτισμικά  ετερογενούς μαθη- τικού πληθυσμού, βιώνουν ..