Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Στην Ελλάδα, η οργάνωση των συστημάτων υγείας υποθάλπει τον τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας και την υγεία ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Οι δηλητηριάσεις μαζί με τα ατυχήματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας στην παιδική ηλικία. Στατιστικές ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Η διεξαγωγή βαριατρικών επεμβάσεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ναυτίας–εμέτου και πόνου μετεγχειρητικά. Ως αποτέλεσμα έχει τόσο την αύξηση ..
Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 3
Τόσο το κάπνισμα, όσο και η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη αποτελούν δυο σημαντικούς αναστρέψιμους παράγοντες για την αποφυγή πολλών επιπλοκών ..