Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
H παρακολούθηση της κλινικής  κατάστασης των ασθενών και η αναγνώρι- ση σημείων επιδείνωσης, αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς ρόλους ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Τα απόβλητα αποτελούν αφενός περιβαλλοντικό πρόβλημα, με αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην υγεία γενικότερα, αφετέρου επιφέρουν οικονομική ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Το ΣύνδρομοTakotsubo (ΣΤ) ή αλλιώς σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, αποτελεί μια αναστρέψιμη καρδιακή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός αποτελείένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα για την προστασία από τα λοιμώδη νοσήματα και την προάσπιση της ..
Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Η Διαπολιτισμική Νοσηλευτική αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο μελέτης και πρακτικής, ενώ ο πολυπολιτισμικός  πλέον ..