Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί χρόνιο μεταβολικό νόσημα το οποίο σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα ενώ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις χώρες. Το γεγονός αυτό, αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης της νόσου. Η εκπαίδευση ως πολύτιμο εργαλείο στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ έχει ως απώτερο στόχο τη διατήρηση υγλυκαιμίας, την πρόληψη επιπλοκών, την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, τη βελτίωση της αυτοφροντίδας και τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Ο θεσμός του Ειδικού Νοσηλευτή στην εκπαίδευση ατόμων με ΣΔ (ΕΝΔ) έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως και εξελίσσεται διαρκώς με ταχύτατους ρυθμούς, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών. H δημιουργία Ιδρύματος Νοσηλευτών Ευρώπης για τον Διαβήτη (Foundation of European Nurses in Diabetes, FEND) και η συμμετοχή των νοσηλευτών σε διάφορες εταιρείες και οργανώσεις που αφορούν στον ΣΔ, προάγουν και ενισχύουν τον θεσμό αυτόν. Ο Ειδικός Νοσηλευτής, ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας για την εκπαίδευση ατόμων με ΣΔ παρέχει ασθενοκεντρική φροντίδα, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κλινική έκβαση και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Για τον σκοπό αυτόν, ο σύγχρονος Ειδικός Νοσηλευτής στον ΣΔ θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένος, να λαμβάνει μέρος σε ερευνητικές μελέτες, να γνωρίζει τη νομοθεσία περί των δικαιωμάτων των ατόμων με ΣΔ, να εφαρμόζει καινοτομίες για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και να προάγει το ομαδικό πνεύμα, αναπτύσσοντας συνοχή με την υπόλοιπη διεπιστημονική διαβητολογική ομάδα.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 1
Hits: 3491 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2017
Συγγραφείς: Ευγενία Βλάχου