Απόψεις των Ρομά για το «Kαθαρό» και το «Mιαρό» και η Σχέση τους με το Νοσοκομείο

Μελέτες αναφέρονται στην ποικιλομορφία των κοινοτήτων των Ρομά, αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν σε στερεότυπα των Ρομά για τους μη Ρομά και το αντίστροφο. Πολλές μελέτες προσανατολίζονται προς μια διαπολιτισμική αντιμετώπιση των σχέσεων των Ρομά με τους μη Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται θέματα υγείας αλλά και οι απόψεις των Ρομά για την υγεία, την ασθένεια, το νοσοκομείο και τη μόλυνση. Σκοπός: Επιχειρείται η παρουσίαση ερευνών που αφορούν σε προβλήματα υγείας των Ρομά και στις απόψεις τους για το «καθαρό» το «βρώμικο» και το νοσοκομείο. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας από το 2000 και μετά, μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων PubMed, Wiley Online Library και Google Scholar. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά ήταν «Υγεία-Ρομά», «Ρομά-Νοσοκομείο», «Ρομά-Μολύνσεις». Αποτελέσματα: Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι οι Ρομά είναι από τους λιγότερο υγιείς ανθρώπους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Ένας μεγάλος κατάλογος ενοχοποιεί παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία των Ρομά. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία, όπως ο πολύχρονος αποκλεισμός τους από την απόλαυση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων και η αμοιβαία προκατάληψη τσιγγάνων και μη τσιγγάνων, καθώς επίσης και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες. Το «καθαρό» και το «βρώμικο» είναι έννοιες σημαντικές τόσο στις καθημερινές τους συνήθειες όσο και σε σχέση με την υγεία και την αρρώστια. Οι περισσότεροι Ρομά αποφεύγουν τα νοσοκομεία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σε αυτά φιλοξενούνται μη Ρομά, άνθρωποι αμύητοι στην παραδοσιακή έννοια της καθαρότητας και της αποφυγής του marimé, δηλαδή της σωματικής αλλά και ηθικής φύσεως βρωμιάς. Συμπεράσματα: Οι περισσότερες μελέτες για τους Ρομά διερευνούν θέματα υγείας τους αναζητώντας αιτίες εκδήλωσης μιας νόσου ή διαταραχής σε ένα συμφραζόμενο παθογένειας. Λιγότερες είναι οι ποιοτικές έρευνες που αναδεικνύουν τη δική τους κοσμοθεωρία για την υγεία, την αρρώστια, τη μόλυνση και τον θάνατο. Η άγνοια των έξεων και συμπεριφορών υγείας συχνά οδηγεί σε πολιτισμικές συγκρούσεις μεταξύ Ρομά και επαγγελματιών υγείας. Υποστηρίζουμε ότι ο ερευνητικός φακός θα πρέπει να μετατοπιστεί στη διερεύνηση με ποιοτικές μελέτες των απόψεών τους για την υγεία και την αρρώστια, για τη μόλυνση και τον θάνατο από τη δική τους οπτική.

Κατηγορία: Τόμος 57, Τεύχος 3
Hits: 985 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2018
Συγγραφείς: Θεοδόσιος Παραλίκας (π. Σέργιος) , Στυλιανή Κοτρώτσιου