Η Αναγκαιότητα Εκπαίδευσης των Νοσηλευτών στην Ιατροδικαστική Νοσηλευτική

Το έγκλημα και η βία φέρνουν κοντά τα δύο πολύ ισχυρά συστήματα που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων, την Υγεία και τη Δικαιοσύνη. Η ανάγκη αντιμετώπισης των ιατροδικαστικών ζητημάτων που συσχετίζονται με τραύματα οφειλόμενα στη βία, απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση με τη συμμετοχή ομάδας από επαγγελματίες τόσο του χώρου της Υγείας όσο και του χώρου της Δικαιοσύνης. Η διαπιστωμένη έλλειψη ιατροδικαστών, οδηγεί σε ελλείμματα ποιότητας στη διερεύνηση δικαστικών υποθέσεων. Έτσι, η εκπαίδευση των νοσηλευτών στην ιατροδικαστική, αποτελεί απαίτηση της εποχής μας που χαρακτηρίζεται από αύξηση της εγκληματικότητας και της βίας. Ήδη από τη δεκαετία του ’90 έχει καθιερωθεί ως ξεχωριστή Νοσηλευτική Ειδικότητα, αρχικά στις ΗΠΑ, ενώ πολλές χώρες έχουν ενσωματώσει την Ιατροδικαστική Νοσηλευτική στη νοσηλευτική τους εκπαίδευση με τη μορφή ειδικότητας ή εξειδίκευσης ή μεταπτυχιακού προγράμματος. Έτσι παρέχονται οι γνώσεις ώστε οι νοσηλευτές να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο κάλεσμα της αντιμετώπισης τής συνεχώς αυξανόμενης βίας και εγκληματικότητας. Ο ρόλος του Ιατροδικαστικού Νοσηλευτή (ΙΝ) δεν θα πρέπει να συγχέεται με αυτόν του Ιατροδικαστή. Ο ΙΝ είναι εκπαιδευμένος να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία και να συνεργάζεται με τα όργανα επιβολής του νόμου. Όμως, ο ρόλος του δεν είναι να επιβάλει τον νόμο. Είναι πρώτα από όλα νοσηλευτής, εκπαιδευμένος να θεραπεύει τον ασθενή. Είναι ο κρίκος που μπορεί να καλύψει το κενό της αδυναμίας παρουσίας κάποιου ιατροδικαστή ανά πάσα στιγμή σε κάθε ασθενή που θα προσέλθει στις υπηρεσίες υγείας με τραύματα προερχόμενα από βία. Δεν θα τον αντικαταστήσει αλλά θα κάνει το έργο του πολύ πιο εύκολο, δίνοντάς του στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί με σωστό τρόπο την κατάλληλη στιγμή που μπορεί να είναι ικανά να αθωώσουν ή να ενοχοποιήσουν κάποιον που κάτω από άλλες συνθήκες θα είχε διαφύγει της δικαιοσύνης. Η παρουσία του είναι σημαντική, ιδιαίτερα στον χώρο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών(ΤΕΠ) που είναι ο χώρος υποδοχής όλων των περιστατικών που εισέρχονται στο σύστημα υγείας και είναι ο πρώτος που θα έρθει σε επαφή με τα θύματα/ασθενείς. Η ΙΝ είναι ένας αναδυόμενος κλάδος που υπερβαίνει τα παραδοσιακά θεμέλια της νοσηλευτικής πρακτικής και ακολουθεί τις προκλήσεις της εποχής μας. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να ενταχθεί και στην ελληνική νοσηλευτική πραγματικότητα, αρχικά ως διδασκόμενο μάθημα στις Σχολές Νοσηλευτικής και στο άμεσο μέλλον ως ειδικότητα ή νοσηλευτική εξειδίκευση.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 1
Hits: 751 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-04-2020
Συγγραφείς: Αικατερίνη Αραβανή