Η Επίδραση της Πανδημίας του Covid-19 στην Ψυχική Yγεία των Παιδιών, Eφήβων και Νεαρών ενηλίκων

Εισαγωγή: Τόσο η κοινωνική απόσταση όσο και η καραντίνα που σχετίζονται με τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19, επηρεάζουν σημαντικά τα παιδιά. Προκαλούν αρνητικά συναισθήματα άγχους, κατάθλιψης, έντονου φόβου και μια πληθώρα συμπτωμάτων που συνδέονται με αυτά. Σκοπός της μελέτης είναι η σύνοψη των δημοσιευμένων άρθρων που αφορούν στην επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων (1–24 ετών). Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση επιστημονικών άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline (PubMed) και Scopus από τον Μάρτιο 2020 έως τον Ιούνιο 2020. Τα κριτήρια ένταξης ενός άρθρου στη μελέτη ήταν: Η γλώσσα δημοσίευσης του άρθρου να είναι η Αγγλική, να είναι απολύτως σχετικό με το θέμα της μελέτης, να αφορά σε ερευνητική μελέτη, να είναι δημοσιευμένο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, να είναι δημοσιευμένο από τον Νοέμβριο του 2019 και μετά. Αποτελέσματα: Μετά από συστηματική και κριτική αξιολόγηση των άρθρων συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη 9 άρθρα. Αυτά έδειξαν ότι η πανδημία του Covid-19 επέφερε αύξηση του φόβου, του άγχους και της κατάθλιψης στα παιδιά που βίωσαν τις επιδράσεις της, ιδιαίτερα σε αυτά που βρίσκονταν σε καραντίνα. Συγκεκριμένα τα παιδιά βίωσαν εξαιτίας των επιδράσεων της πανδημίας του Covid-19 χαμηλό άγχος (30,9–40,1%), μέτριο έως έντονο άγχος (24,9–37,4%) και σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης (6,5–43,7%). Σε σχέση με τους ενηλίκους τα παιδιά βίωσαν χαμηλότερο άγχος. Μεταξύ των παραγόντων που φαίνεται ότι επιδεινώνουν το άγχος και την κατάθλιψη είναι η διαμονή σε περιοχές με μεγάλη έξαρση της επιδημίας και ο φόβος ότι τα μέλη της οικογένειας θα μπορούσαν να προσβληθούν από το Covid-19. Ενώ μεταξύ των παραγόντων που φαίνεται ότι επιδρούν θετικά στο άγχος και στην κατάθλιψη είναι η ενημέρωση/ πληροφόρηση για τη νόσο, η κοινωνική υποστήριξη και το σταθερό οικογενειακό περιβάλλον και εισόδημα. Συμπεράσματα: Η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στην ψυχική υγεία των παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων φαίνεται να είναι μεγάλη και πρέπει να γίνουν προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 1788 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Φραγκούλα Ευστρατίου , Ελένη Ευαγγέλου , Ευάγγελος Δούσης