Πολιτισμικές Επιδράσεις στην Προσέγγιση του Πόνου: Η Οπτική των Επαγγελματιών Υγείας

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας καθημερινά φροντίζουν ασθενείς με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο από το δικό τους, καθώς η φυλετική και πολιτισμική ποικιλομορφία αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Σκοπός: Η ανάδειξη της πολιτισμικής προσέγγισης του πόνου μέσα από την οπτική των επαγγελματιών υγείας. Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις στάσεις και απόψεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στον πόνο, ανάλογα με την πολιτισμική τους ταυτότητα, ανέδειξε μεγάλες διαφορές στα θέματα αυτά μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ατόμων από διάφορες χώρες. Είναι ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες υγείας να επιδιώκουν την αυτογνωσία σχετικά με τις αξίες και τις πεποιθήσεις τους, καθώς αυτές και τα στερεότυπα προς τον πόνο μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη διαχείριση αυτού. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να αποδέχονται τις παραδόσεις και τους κανόνες των ασθενών, ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους πιστεύω, ακόμη και αν έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση με το θεραπευτικό πλάνο, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις διαφορετικές πολιτισμικές ανάγκες των ασθενών, προσαρμόζουν ανάλογα τη νοσηλευτική φροντίδα με σκοπό την ικανοποίηση των ασθενών τους με διαφορετική πολιτισμικά καταγωγή. Συμπεράσματα: Η υψηλής ποιότητας φροντίδα του πόνου προϋποθέτει ότι κάθε ασθενής είναι ένα σύμπλεγμα πολλαπλών χαρακτηριστικών, με ιδιαίτερο πολιτισμικό υπόβαθρο. Η καλλιέργεια στοιχείων της προσωπικότητας θα επιτρέψει στους επαγγελματίες υγείας να απαλλαγούν από στερεοτυπικές αντιλήψεις, να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα και να είναι πρόθυμοι να παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η παροχή πολιτισμικά ικανών υπηρεσιών υγείας προεικάζει την επαρκή ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ώστε να αναγνωρίζεται η σημασία που αποδίδει κάθε ασθενής σε πολιτισμικά ζητήματα.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 3
Hits: 3635 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 23-10-2021
Συγγραφείς: Παρασκευή Αποστολάρα , Θεοδούλα Αδαμακίδου , Ουρανία Γκοβίνα