Στάσεις και Εμπειρίες Φοιτητών Νοσηλευτικής κατά τη Φροντίδα Ασθενών που Πεθαίνουν

Εισαγωγή: Συχνά οι φοιτητές Nοσηλευτικής κατά την κλινική τους άσκηση εμπλέκονται στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου που καταλήγουν. Ωστόσο, οι στάσεις και οι εμπειρίες τους, καθώς και οι επιπτώσεις του βιώματος της απώλειας του ασθενούς στους ιδίους, δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί.

Σκοπός: Η διερεύνηση των στάσεων και εμπειριών φοιτητών Νοσηλευτικής κατά την παροχή φροντίδας στον ασθενή που πεθαίνει, στα πλαίσια της κλινικής τους άσκησης και οι επιπτώσεις της σε αυτούς.

Υλικό και Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση (Δεκέμβριος 2019), χωρίς χρονικούς περιορισμούς, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: Nurse Student, attitudes, emotion, reaction, feeling, dying patient, end-life-patient. Κριτήριο αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσε η γλώσσα (εκτός ελληνικής και αγγλικής). Η αρχική αναζήτηση κατέληξε σε 46 δημοσιεύσεις και μετά από τη διαδοχική ανάγνωση του τίτλου, της περίληψης και του κειμένου, στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 9 άρθρα.

Αποτελέσματα: Πλείστες έρευνες έδειξαν ότι οι περισσότεροι φοιτητές Νοσηλευτικής αν και αρχικά είχαν θετική στάση απέναντι στην παροχή ανακουφιστικής φροντίδας, στην πορεία διαπιστώθηκαν δυσκολίες και ήταν πιθανότερο να αποφεύγουν τη συναισθηματική δέσμευση με ασθενείς στο τέλος της ζωής τους. Πολλοί φοιτητές ανέφεραν ότι αισθάνονταν απροετοίμαστοι, με συναισθήματα όπως το άγχος και ο φόβος να είναι τα επικρατέστερα. Ωστόσο, φάνηκε ότι τέτοια συναισθήματα μειώνονται ή απουσιάζουν μετά από εκπαίδευσή τους στην ανακουφιστική φροντίδα.

Συμπεράσματα: Οι προπτυχιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής που παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς με ανίατη νόσο βιώνουν ισχυρά συναισθήματα κατά την απώλεια του αρρώστου και χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ανακουφιστική φροντίδα σε προπτυχιακό επίπεδο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 4
Hits: 10616 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 09-03-2022
Συγγραφείς: Δήμητρα Σφυρή , Γεωργία Γιάλλουρου , Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου