Βελτιώνοντας την Ασφάλεια των Ασθενών: Η Μέτρηση του Διαστήματος QT ως ένα Αναδυόμενο Ζωτικό Σημείο για τη Νοσηλευτική

H παρακολούθηση της κλινικής  κατάστασης των ασθενών και η αναγνώρι- ση σημείων επιδείνωσης, αποτελεί έναν από τους παραδοσιακούς ρόλους των νοσηλευτών. Πολλά από τα φάρμακα που χορηγούν οι νοσηλευτές κα- θημερινά  όπως οι μακρολίδες, φλουοροκινιλόνες, ιμιπενέμη/σιλαστατίνη, σιταλοπράμη, αλοπεριδόλη, πιπερακιλλίνη και ταζομπακτάμη, σχετίζονται με παράταση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, που έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης θανατηφόρων αρρυθμιών. Με αφορμή τις πρόσφατες δημοσιεύσεις για τους καρδιολογικούς κινδύνους που ελλοχεύ- ει η χορήγηση των πρώτων φαρμάκων που προτάθηκαν για τη θεραπεία της νόσου COVID-19, οι νοσηλευτές μπορούν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο μετρώντας το διάστημα QT σε κάθε βάρδια. Οι νοσηλευτές  θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους υπολογισμού και παρακολούθησης του διαστήματος QT, ειδικά σε ασθενείς που έχουν και άλλους παράγοντες κινδύνου όπως ηλικία άνω των 68 ετών, καρδιολογικό ιστορικό, διαταραχές ηλεκτρολυτών καλίου και μαγνησίου. Ο υπολογισμός και η παρακολούθηση του διαστήματος QT ως ένα άλλο ζωτικό σημείο μπορεί να συμβάλει στη μεί- ωση του κινδύνου που προκαλείται από επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του ασθενούς.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 1
Hits: 8137 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 10-10-2022
Συγγραφείς: Αντρέας Πρωτοπαπάς , Μαρία Προδρόμου