Τόμος 46, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η άμεση και σωστή αντιμετώπιση των σπασμών στην παιδική ηλικία είναι απόλυτα αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν οι νευρολογικές βλάβες ..
Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν οικονομικές μονάδες, αφού έχουν οικονομική δραστηριότητα με χρήστες, συντελεστές παραγωγής, κόστος και, τέλος, αποτέλεσμα, που ..
Ο νοσηλευτής, φροντίζοντας ανθρώπους σε στιγμές μεγάλης ανασφάλειας, αγωνίας και πόνου, βιώνει συναισθήματα που καλείται να επεξεργαστεί και να ..
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια χρόνια μεταβολική νόσος με αυξανόμενη επίπτωση παγκοσμίως. Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι μέχρι το ..
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ) με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ..
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επάρκειας του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας στην καρδιοαναπνευστική ..